Reálná mzda

Reálná mzda představuje nominální (průměrnou) mzdu očištěnou o inflaci. Protože určuje skutečnou hodnotu mzdy – to, co je možné za ni koupit – označuje se také jako kupní síla.

Reálná mzda je tedy vyjádřením poměru ceny životních potřeb k vyplácené peněžité odměně za práci. Proto se běžně stává, že i když nominální mzdy vzrostou, reálné mzdy klesnou v důsledku toho, že je růst cen zboží a služeb rychlejší než růst nominálních mezd.

Příklad: na počátku 90. let 20. století v tehdejším Československu značně poklesly reálné mzdy, což zapříčinila deregulace cen a privatizace. Obrat nastal v prvních letech samostatné České republiky, kdy vzrostly jak reálné mzdy, tak spotřeba domácností i celková poptávka na trhu. Další pokles reálných mezd byl zaznamenán v letech 1997 – 1999 a po roce 2008, zatímco v mezidobí vykazovala naše ekonomika vytrvalý růst.

Reálná mzda je frekventovaný ekonomický pojem, který vypovídá o skutečné hodnotě výdělků obyvatelstva. Jaké jsou aktuální průměrné mzdy a náklady práce, se dozvíte na stránkách Českého statistického úřadu. Například ve 4. čtvrtletí 2014 činila nominální (průměrná) měsíční hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců 27 200 Kč. Meziročně vzrostla o 2,3 %, zatímco reálná mzda o 1,8 %, protože spotřebitelské ceny se za uvedené období zvýšily o 0,5 %.

Reálná mzda je oproti nominální mzdě podstatně lepší ukazatel z hlediska srovnávání:

  • časového – očišťuje nominální mzdu o vlivy inflace, bere tedy v úvahu změny životních nákladů v čase
  • mezinárodního, geografického – očišťuje nominální mzdu o rozdíly životních nákladů v jednotlivých zemích

Příklad: nominální mzdy v Německu jsou v přepočtu podle měnového kurzu vyšší než v České republice. Pro jejich reálné srovnání je však nutné spočítat, kolik si mohou v těchto zemích obyvatelé koupit za jednu mzdu základních potravin, jakou její část vydají na bydlení, nebo za kolik měsíců mohou našetřit na automobil. Stejně tak o změnách životní úrovně v čase vypovídá lépe to, co si mohou lidé za celoroční výdělek koupit dnes, a jak tomu bylo třeba před 25 lety, nikoliv to, kolik korun měli průměrně na výplatní pásce.

Očekávaný vývoj reálné mzdy

Zaměstnavatelé i ekonomové očekávají v roce 2015 růst reálných mezd. To znamená, že výše nominálních mezd, které vzrostou o několik procent, by měla pokořit inflaci. Na tomto výsledku se bude podílet jak dobrá ekonomika podniků, tak přilepšení zaměstnancům ve státní správě na podzim 2014.

Ve firmách přitom půjde spíše o postupné nabírání nových pracovníků, než o růst mezd. Vše bude záležet na konkrétních ekonomických výsledcích, přesto analytikové předpokládají v roce 2015 průměrný růst nominální mzdy o 3 % a reálné mzdy mírně nad 1,5 %.

Čtěte na našem webu: Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou mzdou?

[Celkem: 4    Průměr: 3.3/5]