Reálná opce

Je poměrně nová metoda oceňování investic a společností, založená na ocenění reálných aktiv, jako například investičních projektů nebo firem. Reálná opce se uplatňuje v prostředí s vysokou volatilitou anebo k zachování flexibility budoucího jednání. Vypočítává se stejně jako finanční opce.