Reálné zhodnocení

Zhodnocení upravené o inflaci. Výsledek vzorečku: nominální zhodnocení (úroková sazba; výnos apod.) – meziroční míra inflace.

Aby došlo k reálnému zhodnocení finančních prostředků, musí být rozdíl mezi nominálním zhodnocením a inflací kladný. V případě, že jsou s finančním produktem spojeny poplatky (např. poplatek za uzavření smlouvy, poplatek za vedení produktu, poplatek za odstoupení od smlouvy apod.), je žádoucí do kalkulace reálného zhodnocení započítat tyto poplatky způsobem:

nominální zhodnocení – (míra inflace + roční průměrné náklady spojené s finančním produktem)

 

Praktický příklad

Investice do podílových fondů s nominálním zhodnocením 5 % p. a. při průměrné míře inflace 2 % ročně a poplatkem za správu fondu 0,2 % ročně.

5 % – (2 % + 0,2 %) = 2,8 %

Reálné zhodnocení investice do podílového fondu činí 2,8 % p.a.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]