Redukce pojištění

Redukce pojištění je důsledek nezaplacení běžného pojistného za rezervotvorné pojištění ve lhůtě stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného. Byla-li u pojištění vytvořena kladná rezerva pojistného, změní se na pojištění se sníženou pojistnou částkou anebo se zkrácenou pojistnou dobou, a to bez povinnosti platit další pojistné. Podmínkou ale je, že pojistná částka dosáhla podmínek stanových smlouvou. Redukcí se původní životní pojištění změní na pojištění na dožití nebo smrti se sníženou částkou.