Rekuperace tepla

Opětovné využití „odpadového“ tepla vzniknuvšího při provozu, např. teplo z chlazení průmyslových zařízení. Odpadové teplo se může vyskytovat ve všech skupenstvích (pevné, kapalné, plynné). Od skupenství odpadového tepla, objemu tohoto tepla a požadavků na opětovné využít se odvíjí způsob „recyklace“ tepla.
Mezi nejvíce rozšířený způsob opětovného využití odpadového tepla patří ohřev chladící kapaliny odpadovým teplem. Zahřátá chladící kapalina následně slouží k ohřevu hmoty na vstupu (voda, vzduch, pevná látka).
Způsoby využití odpadového tepla:
– uzavřený cyklus komprese
– otevřený cyklus rekomprese páry
– Kalinův cyklus
– absorpce tepla za použití tepelných čerpadel
– transport tepla přes kondenzační membrány
– přímá kondenzace
– použití ekonomizérů

Rekuperace tepla v USA

Podle Americké energetického úřadu je až 50 % energie využité na území USA vypuštěna do ovzduší jako odpadové teplo. Zároveň, opětovným využitím tohoto tepla je dle Amerického energetického úřadu možné snížit spotřebu elektřiny až o 20 %, stejně tak je možné snížení emisí skleníkových plynů až o 20 %.

Výzkum vlivu rekuperace tepla v EU

Možnostmi snížení spotřeby elektrické energie a emise skleníkových plynů se zabývá i Evropská komise, která na výzkum dopadů rozšíření rekuperace tepla vyčlenila 5 milionů EUR. Evropská komise očekává, že trh s rekuperací poroste v letech 2016-2022 průměrným ročním tempem 6,8 %.
Zdroje
http://www.gt-energy.cz/
https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/intensiveprocesses/pdfs/waste_heat_recovery.pdf
http://www.akcie.cz/komentare-a-doporuceni/148046-rekuperace-snizuje-naklady-na-teplo-firmam-i-domacnostem-po-celem-svete/