Rentabilita

Neboli návratnost. Rentabilita ukazuje jak velká část z vložených prostředků se nám vrátí za určité období zpátky. Spotřebitelé mají pochopitelně sklon preferovat vyšší rentabilitu před nižší, pokud je míra rizika stejná.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]