Repo operace

Prodej cenných papírů při existenci závazku jejich zpětného odkupu po uplynutí předem stanovené doby. Centrální banka fixuje u svých repo operací úrokovou míru, jež je označována jako repo sazba.