Reprodukční cena

Označována také jako nová cena a je to částka, za kterou by bylo možno danou nebo srovnatelnou věc pořídit v současnosti.