Retail banking

Část bankovních služeb zaměřená na velké množství drobných klientů.