Revalvace

Zvýšení kurzu měny vůči ostatním (cizím) měnám z úředního titulu (opak devalvace).