Revolvingový úvěr

Automaticky obnovovaný úvěr, kdy po uplynutí lhůty, na kterou byl sjednán úvěr automaticky navazuje další (totožný) úvěrový vztah.