Revolvingový vklad

Automaticky obnovovaný vklad, kdy po uplynutí lhůty, na kterou byl vklad sjednán (tzv. vázací lhůta) automaticky navazuje další vztah se s totožnými parametry. Tento typ vkladů je nejčastější u bankovních termínovaných vkladů.