Řízení expertů

Řízení expertů je jednání odborníků, kteří řeší neshody mezi oprávněnou osobou a pojišťovnou s ohledem na pojistné plnění. O výši pojistného plnění bude rozhodovat řízení expertů. Řízení expertů může být rozšířeno i na ostatní předpoklady vzniku nároku na plnění. Jedná se o novější službu nabízenou pojišťovnami, ve starších smlouvách není zahrnuto pravidlo pro řížení expertů.