Rizikové pojištění

Rizikové pojištění se zakládá pro případ určitého rizika, které ale nemusí nastat. Zaplacené pojistné se nevrací. Pouze může dojít k plnění pojištění. Jedná se o dočasné životní pojištění pro případ smrti. Po uplynutí pojištění pojistka bez náhrady zaniká. Rizikové pojištění nepatří mezi kapitálové pojištění.