ROA (return on assets)

(return on assets) ukazatel popisující zhodnocení všech aktiv. Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje, kolik bance vydělá jednotka aktiva za dané období (např. rok).