ROE (return on equity)

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) vyjadřuje podíl čistého zisku na kapitálu vlastníka. Tento ukazatel je často používán pro posouzení finančního zdraví společnosti. Je třeba vzít v potaz, že rentabilita vlastního kapitálu je z velké míry ovlivněna odvětvím společnosti, zpravidla však platí, že ROE 10 % – 15 % vykazují finančně zdravé společnosti. V případě, že ROE společnosti klesne pod 10 %, může to představovat riziko poklesu cen akcií (investoři vloží své peníze do výhodnějších investic) a někdy i zhoršené možnosti financování, ať už prostřednictvím finančních trhů či bankovních úvěrů.

Praktický příklad výpočtu ROE

Společnosti s čistým ziskem ve výši 5 000 000 Kč za poslední fiskální rok a kapitálem 100 000 000 Kč dosáhla ROE 5 %

Zdroje:

https://www.scribd.com/doc/16546212/US-Historical-RoE

https://www.kuv24-manager.de/KuV24-manager.de+/Glossar/ROE+%28Return+on+Equitiy%29/index.html?pageid=672