ROE (return on equity)

(return on equity) ukazatel vyjadřující, kolik akcionářům vydělá jejich kapitál. Jedná se o poměr čistého zisku po zdanění k průměrným fondům akcionářů.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]