Rozpočtový deficit

Státní rozpočet je finanční plán hospodaření státu, jenž je v podobě zákona obvykle schvalován na jeden rok a může mít několik podob – může být přebytkový, schodkový (rozpočtový deficit) nebo vyrovnaný. Na stav státního rozpočtu mají vliv dvě základní veličiny: výdaje a příjmy. Pokud jsou výdaje a příjmy v daném roce stejné, hovoříme o vyrovnaném rozpočtu. Tato situace je nicméně poměrně vzácná a proto bývá rozpočet nejčastěji schodkový (výdaje jsou větší než příjmy) anebo přebytkový (příjmy jsou vyšší než výdaje). Jistým ospravedlněním rozpočtového deficitu mohou být větší výdaje v období hospodářské krize, kdy se stát pomocí vyšších výdajů snaží ekonomiku stimulovat. V opačné situaci – tj. v době ekonomické expanze by se měl naopak snažit hospodařit lépe a usilovat o rozpočet vyrovnaný nebo dokonce přebytkový. To se ale bohužel téměř nikdy neděje a tak kumulativní deficit státního rozpočtu (nejen v ČR) rok od roku roste. Snahy o jeho snížení mohou probíhat pomocí opatření jak na výdajové, tak i na příjmové stránce státního rozpočtu. Na straně příjmové se nabízí zvyšování daní, emise státních dluhopisů či prodej státního majetku, zatímco na straně výdajové to je snižování veřejných výdajů, objemu transferových plateb a dotací firmám.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]