Rozvaha

Je jedním ze tří hlavních výkazů účetnictví. Rozvaha dává přehled o majetku firmy a zdrojích jeho krytí v peněžních jednotkách k určitému datu a vypovídá tak o její finanční situaci.