RPSN

(roční procentní sazba nákladů) Souhrn všech poplatků a dalších nákladů spojených s úvěrem, které je dlužník povinen uhradit při řádném plnění úvěrové smlouvy. Tento ukazatel je povinnou součástí úvěrových smluv.