Ručení

Je jedním z druhů zajištění úvěru. Mezi věřitele a dlužníka vstupuje další osoba, která se zavazuje, že pokud dlužník nesplní svůj závazek vůči věřiteli, splní tento závazek za něj.