Ručitel

Fyzická či právnická osoba, která je povinna uspokojit pohledávku věřitele v případě, že tak neučiní první dlužník v pořadí. Ručení je vztahem uzavřeným mezi věřitelem a ručitelem (třetí osobou) přímo.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]