Sanace podniku

Soubor opatření přijímaných k ozdravení podniku a obnově finanční výkonnosti a prosperity. Sanaci přechází úpadek či krize podniku. Postup při sanaci má dvě fáze. První fáze zahrnuje anamnézu (zjišťují se příčiny krize a stav podniku), druhá fáze zahrnuje cíle sanace (udržení podniku, strategie sanace, likvidace podniku.