Seed fond

Státem zřízený fond (spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu), který investuje svěřené prostředky do začínajících firem, tzv. start-upů. Cílem tohoto fondu je zajistit začínajícím firmám, pro které je charakteristické to, že mají velmi omezené možnosti svého financování, peníze na jejich rozvoj a inovace.

Fond byl zřízen v roce 2010 a vloženo do něj bylo 53 milionů eur.

Zdroj: MIDA Consulting – společnost zabývající se poradenstvím expanze firem.