Sekundární sektor

Do sekundárního sektoru patří zpracovatelská odvětví jako například potravinářství nebo strojírenství, která vyžadují vstupy od primárního sektoru v podobě různých surovin, které potom dále zpracovávají a přeměňují na hotové výrobky. Podíl sekundárního sektoru na hospodářství ve vyspělých ekonomikách neroste.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]