Splátka

Pravidelná či nepravidelná platba zahrnující částečnou úhradu dlužné částky, úroků a poplatků s úvěrem spojených.