Spoluúčast

Částka, kterou je pojištění povinen se podílet na nákladech spojených s odstraněním škody. Míra spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě.