Stagflace

Stagflace je pojem označující kombinaci stagnace ekonomiky a inflace. Představuje období nulového nebo pouze mírného ekonomického růstu a zároveň vysoké nezaměstnanosti.

Domácnosti a firmy mají v této situaci snížené příjmy, tudíž méně nakupují a investují, čímž stagnaci ekonomiky ještě prohlubují a brzdí její opětovný růst.

První příčina stagflace: externí dodávkový šok

Nový pojem „stagflace“ obohatil světový ekonomický slovník v 70. letech 20. století, v době tzv. ropné krize. Vlády jednotlivých zemí s ní bojovaly prakticky marně. Snaha neustále snižovat nezaměstnanost pod přirozenou úroveň danou stavem hospodářství se stala jedním z historicky nejdražších ekonomických experimentů.

Tehdy se projevilo riziko závislosti vyspělých západních zemí na dovozu energií i rozpory mezi ekonomickou teorií a praxí. Jako jeden z důvodů vzniku krize je uváděno přecenění Phillipsovy křivky, která dovoluje „výměnu“ nižší nezaměstnanosti za vyšší inflaci.

Až v roce 1980 se situace uklidnila. Přispěli k tomu tři reformátoři ve vysokých funkcích: Margaret Thatcherová, Ronald Reagan a Paul Volcker, nový šéf americké centrální banky Fed.

Druhá příčina stagflace: problémová makroekonomická vládní a bankovní politika

Dnes by mohla stagflaci vyvolat uvolněná měnová politika západních centrálních bank, konkrétně nekontrolované tištění nových peněz a následná hyperinflace.

V současnosti je však vznik stagflace ve stejné míře jako v 70. letech 20. století málo pravděpodobný, protože růst mezd se podstatně více váže na produktivitu práce (před lety se automaticky zvyšovaly o inflaci). Také podstatně vyšší konkurence, vzešlá z globalizace a obecného uvolnění trhu, omezuje přenášení vyšších cen vstupů do koncových cen výrobků a nedovoluje rychlejší zvyšování mezd oproti produktivitě.

Stagflace přitom o hodně více ohrožuje Evropu, protože jsou tu stále dosti silné odbory a zároveň sociálně orientované zákonodárství. Tím se dá vysvětlit obezřetnost Evropské centrální banky, která si uvědomuje možnost rychlého promítnutí inflačních očekávání do vývoje cen a mezd.