Stagnace

Období nulového či pouze mírného ekonomického růstu a zároveň vysoké nezaměstnanosti.