Statek

V ekonomické terminologii se pod pojmem statek rozumí služba nebo zboží. Statky podle dostupnosti dělíme na volné – tj. takové, kterých je neomezené množství jako je voda, vzduch nebo světlo a na vzácné – tj. takové, kterých je omezené množství a jsou rozdělovány podle potřeb. Podle potřeb se statky dělí na spotřební – jako je jídlo nebo elektronika a na kapitálové – tj. statky, jejichž účelem je vyrábět další statky – například jako stroje nebo nerostné suroviny pro výrobu dalších produktů.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]