Státní podpora stavebního spoření

Finanční podpora státu, zvyšující atraktivitu stavebního spoření, na níž má nárok každý účastník smlouvy o stavebním spoření po uplynutí 6 leté vázací lhůty. Státní podpora je přidělována ročně a její výše činí max. 10 % z vkladů, ovšem max. 2 000 Kč ročně.