Státní rozpočet

Finanční hospodářský plán státu na jeden rok se nazývá státní rozpočet. Jde o plán toku financí, který navrhuje vláda a schvaluje poslanecká sněmovna. Příjmy a výdaje státu jdou do peněžního fondu státních financí. Můžeme rozlišit 3 druhy státního rozpočtu: schodkový (deficitní), vyrovnaný a přebytkový. Mezi příjmy do státního rozpočtu patří především daně, cla dotace, podpory, prodej statků a služeb, půjčky, atd. Mezi výdaje patří nákup veřejných statků, transferové platby, intervence apod.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]