Statut fondu

Základní dokument podílového fondu, ve kterém jsou definovány investiční strategie, rizika spojená s investicemi do fondu, informace o domicilu fondu a správci tohoto fondu.