Stop-loss

Nastavení spodní hranice ceny cenného papíru, kterou je investor ochoten akceptovat. Po jejím dosažení dochází k automatickému prodeji tohoto cenného papíru.