Superhrubá mzda

Mzdou se rozumí odměna, která je zaměstnanci od zaměstnavatele poskytována za odvedenou práci. Superhrubá mzda představuje částku hrubé mzdy a dále výdaje zaměstnavatele, které odvádí za zaměstnance (jedná se o 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Superhrubá mzda slouží jako základ pro výpočet daně z příjmu.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]