Svíčka

Graf znázorňující maxima, minima, vstupní a výstupní ceny cenného papíru v průběhu jednoho dne.