SWIFT

(Society for Wordwide Interbank Financial Telecommunication) Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci, sloužící zejména při mezinárodním platebním styku.