Talón

Talón je součástí kuponového archu, který držitele opravňuje k získání nových kupónu v době, kdy již byly všechny původní kupóny využity (byl prostřednictvím nich nárokován úrok z dluhopisu). Nejedná se o povinnou náležitost dluhopisu, k jeho využití dochází zejména u dluhopisů s dlouhodobou splatností.

Počet talónu a kuponových archů je kromě splatnosti dluhopisu ovlivněn i frekvencí výplaty úroků (termíny výplaty úroků jsou povinnou součástí dluhopisů). Náležitosti dluhopisu jsou upravovány §6 zákona o dluhopisech (190/2004 Sb.)