Tarif stavebního spoření

Tarif stavebního spoření je jedním ze základních pojmů stavebního spoření. Popisuje výši úročení naspořené částky a ovlivňuje parametry budoucího úvěru. Jako synonymum pro tarif stavebního spoření se někdy užívá varianta stavebního spoření. Tarify můžeme rozdělit do dvou pomyslných skupin na úvěrové tarify a spořící tarify. Z názvu je patrné, v čem bude který výhodnější.