Taxace

Taxace pojistné smlouvy je proces zpracování návrhů pojistných smluv od jejich převzetí od obchodu po zavedení do systému a vyhotovení pojistek. Pracovníci taxace provádějí podrobnou technickou kontrolu dat návrhů uzavřených pojistných smluv, provádějí ocenění rizika a změny pojištění za dobu jejich trvání.