Technická analýza

Jeden ze způsobů odhadu budoucího vývoje ceny cenného papíru, založený na historických datech.