Technické rezervy

Volné peněžní prostředky určené k využití v budoucím účetním období, jejichž smyslem je zamezit zkreslení hospodářského výsledku pojišťovny. Jedná se o daňově uznatelné peněžní prostředky.