Terciární sektor

Zde spadají služby a na ně navazující ekonomické činnosti. Terciární sektor má ve vyspělých ekonomikách nepoměrnou převahu nad ostatními sektory.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]