Transakční náklady

Transakční náklady představují čas, práci a ostatní zdroje nezbytné k uskutečnění ekonomické transakce – obchodu, dodávky zboží či služeb, směny, půjčky a podobně. Vynakládají se za účelem uzavření smluv i řízení veškerých podniků. Jsou vedlejšími náklady těchto procesů.

Transakční náklady se pojí s užíváním cenového mechanismu, který uvádí do života lidé: zjišťují ceny, porovnávají nabídky obchodníků, smlouvají, právně posuzují, sestavují a kontrolují smlouvy, vytváří mechanismus řešení sporů. Dělí se na interní (hrazené v rámci firmy) a externí (mezi dvěma subjekty).

Typickým příkladem transakčních nákladů je čas a úsilí vynaložené na vyhledání a získání potřebných informací (včetně průzkumu trhu) a dojednání příslušné transakce.

Snížení transakčních nákladů umožňují dobře nastavené instituty a vymahatelná pravidla. Technické řešení přináší organizacím systém ERP – Enterprise Resource Planning, česky Plánování podnikových zdrojů nebo také podnikový informační systém.