Tržní ekonomika

Tržní ekonomika je druhem ekonomiky, ve které rozhodnutí týkající se výroby, distribuce a investic vycházejí z nabídky a poptávky na trhu, které vzájemným působením určují ceny prodávaných statků a služeb. Hlavním rysem tržní ekonomiky je to, že investiční rozhodnutí a rozhodnutí o umístění zboží výrobců je určováno trhem, a ne nadřízenou autoritou podle výrobního plánu, jako tomu bylo v případě ekonomik plánovaných (např. období komunismu v ČR).

Tržní ekonomiky mohou mít mnoho podob, počínaje teoretickým konceptem zvaným laissez-faire (jenž by měl fungovat bez jakýchkoliv zásahů vlády), různými formami volného trhu, regulovanými trhy a některou z intervenčních variant konče. Tržní ekonomiky pochopitelně nikdy neexistují ve své zcela čisté podobě, protože se je společnost a vláda snaží vždy nějakým způsobem regulovat. Předmětem mnohých debat je však otázka, nakolik by měla být vláda v řízení ekonomiky aktivní, a do jaké míry by se měla snažit napravovat nerovnosti, jež na trhu vznikají. Určitému plánování nebo státním zásahům tedy podléhá většina ekonomik a jsou proto klasifikovány jako ekonomiky smíšené.