Tržní riziko

Nebezpečí snížení hodnoty majetku vlivem pohybů cen na trhu je označováno jako tržní riziko. To může mít řadu podob, z nichž nejčastější jsou akciové riziko, úrokové riziko, měnové riziko a komoditní riziko. Akciové riziko je spjaté s možnými změnami cen akcií nebo akciových indexů, úrokové riziko vyplývá z možných změn úrokových sazeb, měnové riziko vychází z možných změn směnných poměrů měnových párů a příčinou komoditního rizika je možná změna cen komodit na trhu. Při hodnocení rizika vycházejí podniky ze dvou základních předpokladů. Prvním z nich je pravděpodobnost vzniku nepříznivé situace (rizika) a druhým je její dopad na finanční situaci podniku. Hodnocením rizika a jeho dopadů na ekonomické subjekty se zabývá disciplína, jež se nazývá risk management.