Tržní rovnováha

Tržní nebo také ekonomická rovnováha označuje stav, kdy je vyrovnaná nabídka a poptávka. Důsledkem je rovnovážna cena. Na trhu mohou vzniknout dva typy nerovnováhy. Prvním typem je nedostatek, kdy poptávka převyšuje nabídku. Nedostatek vzniká, když je cena nižší než rovnovážná cena. Nedostatek vyvolává na trhu takové jevy, jako jsou fronty nebo pořadníky. Na to reagují výrobci zvyšováním ceny. Druhým typem nerovnováhy je přebytek, kdy nabídka převyšuje poptávku. Přebytek vzniká, když je cena vyšší než rovnovážná cena. Na trhu se přebytek projevuje neprodejnými zásobami. Výrobci na to reagují snižováním ceny. Každá nerovnováha je nestabilní a přechodnou situací, protože vyvolává pohyb ceny měrem k rovnovážné ceně a tím i pohyb trhu směrem k rovnováze. Jedinou stabilní situací na trhu je tržní rovnováha.

[Celkem: 5    Průměr: 2.6/5]