Tvůrce trhu

Tvůrce trhu neboli market maker je účastník burzy RM-S, který je zde registrovaný a má za úkol udržovat garantovanou nabídku a poptávku na trhu podle předem definovaných podmínek. Zároveň se snaží zvyšovat likviditu vybraného cenného papíru a tímto způsobem i podmínky pro další investory. Může jím být každý, kdo se stane registrovaným zákazníkem a uzavře s burzou RM-S smlouvu vymezující podmínky této činnosti.