Účastník stavebního spoření

Účastníkem stavební spoření označujeme každou osobu, která uzavřela písemnou smlouvu se stavební spořitelnou. Může se jednat jak o právnickou osobu se sídlem na území České republiky a identifikačním číslem organizace přiděleným příslušným orgánem České republiky, tak fyzickou osobu s rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky a s trvalým pobytem na území České republiky.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]