Účetní odpisy

Jedná se o skutečné opotřebení majetku v průběhu času, které se snaží věrně zachycovat odraz skutečnosti. Opotřebení může být fyzické – vzniklé mechanickým opotřebením, nebo morální – například zastaráváním technologie, softwaru. Rozlišujeme různé typy odpisů.