Úmor (splátka jistiny dluhu)

Úmor je splátka jistiny dluhu neboli část splátky, o kterou se snižuje výše dlužné částky. Každou splátku úvěru totiž tvoří dvě části – úmor a úrok, jejichž výše se v průběhu splácení mění. Úmor představuje splátku dlužené částky, nezahrnuje tedy odměnu pro věřitele.

Obvykle je výše splátek úvěru konstantní (anuitní způsob splácení, většinou měsíčně), z čehož vyplývá, že na začátku se ve větším objemu splácejí úroky, zatímco na konci právě úmor.

Úmorné je tedy splátka finanční částky, která vám byla zapůjčena. Spíše ojediněle se lze setkat i s typem splátek s konstantním úmorem, jejichž výše postupně klesá společně s výší úrokové složky.

Vezmete-li si bezúročnou půjčku, pak se úmor bude rovnat výši splátky.

Každý potenciální úvěr je třeba dobře promyslet, zejména z hlediska výše úroku a RPSN (roční procentní sazby nákladů). Online kalkulátory vám spočítají nejen výši měsíční splátky, úrok a potřebnou dobu splácení, ale také poměr úroku a úmoru. Výsledky zobrazí formou tabulek a grafů.

[Celkem: 6    Průměr: 3.2/5]